- Registracija

1
Aplikacioni kod
2
Korisnički podaci
3
Potvrda

Aplikacioni kod


Unesite Vaš aplikacioni kod

Nemate aplikacioni kod?

Postanite korisnik Šta je Kancelarko?

Korisnički podaci

Unesite naziv subjekta

Podaci o korisniku


Korisnički nalog

Korisnički podaci

Poštovani, ovo je prva verzija našeg novog programa; Kancelarko.
Molimo Vas da ukoliko naiđete na probleme u korišćenju ili imate neke druge svoje ideje ili predloge, da nam ih prijavite na kancelarko@paragraf.rs kako bismo ih što pre ispravili ili novine inkorporirali.